Nieuwsbericht

Opvolgingsbrief 'Tel uit je winst'

Gepubliceerd: 
21 februari 2020
Laatste wijziging: 
21 februari 2020

Op 7 oktober 2019 zijn de Economische visie Den Haag (RIS 303550) en Economische uitvoeringsagenda 2019-2022 (RIS 303548) aan de raad aangeboden. De rekenkamer informeert in bijgaande brief in hoeverre hiermee opvolging is gegeven aan het raadsbesluit (RIS 302387) van 13 juni 2019, dat is genomen naar aanleiding van ons onderzoek ‘Tel uit je winst’ naar het economisch beleid van de gemeente.

Gepubliceerd: 
21 februari 2020
Laatste wijziging: 
21 februari 2020