Nieuwsbericht

Opvolgingsbrief onderzoek subsidies 'Eerlijk delen'

Gepubliceerd: 
03 juli 2020
Laatste wijziging: 
03 juli 2020

Op 18 en 19 juni 2020 ontving de raad de Kadernota subsidiebeleid Den Haag 2020-2023 (RIS 305416), de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (RIS 305417) en Model subsidieregeling Den Haag 2020 (RIS 305418). De rekenkamer heeft voor de raad inzichtelijk gemaakt in hoeverre hiermee invulling is gegeven aan het raadsbesluit van 14 december 2017 (RIS 297663) dat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek 'Eerlijk delen' is genomen.

Gepubliceerd: 
03 juli 2020
Laatste wijziging: 
03 juli 2020