Nieuwsbericht

Kansenkaart Haags Sociaal Domein

Gepubliceerd: 
12 september 2013
Laatste wijziging: 
17 februari 2020

Rekenkamer Den Haag biedt Haagse raad kansenkaart aan.

Op 12 september bood Rekenkamer Den Haag de Haagse raad de kansenkaart 'Haags Sociaal Domein' aan.

Op 10 juli heeft de rekenkamer een werksessie gehouden voor raadsleden van de commissies Bestuur en Samenleving. Tijdens deze werksessie is de basis van de kansenkaart gelegd. De rekenkamer wil er aan bijdragen dat de gemeente goed beslagen ten ijs komt bij de aankomende decentralisaties en de herinrichting van het sociaal domein.

De raad is verantwoordelijk voor de kaders voor het herinrichten van het Haagse sociaal domein en voor het sturen op de (beoogde) maatschappelijke effecten van de decentralisaties. Het is belangrijk dat de raadsleden voldoende beeld hebben van de samenhang tussen de decentralisaties en van de beoogde effecten, voor het stellen van de jusite kaders voor het volgen en controleren van de uitvoering van het beleid.

De Rekenkamer wil de raad hierbij ondersteunen met een overzichtskaart, de Kansenkaart. Hiermee kan de raad de voorstellen over de decentralisaties van B&W beoordelen, en na invoering, monitoren.

In de vakbladen TPC en Sociaal Bestek zijn in 2014 artikelen over de Kansenkaart gepubliceerd.

Ing Yoe Tan, waarnemend voorzitter Rekenkamer Den Haag
Ing Yoe Tan, waarnemend voorzitter Rekenkamer Den Haag
Diverse raadsleden waren te gast
Diverse raadsleden waren te gast
Wethouder Karsten Klein ontving uit handen van Ing Yoe Tan de Kansenkaart
Wethouder Karsten Klein ontving uit handen van Ing Yoe Tan de Kansenkaart
Gepubliceerd: 
12 september 2013
Laatste wijziging: 
17 februari 2020