Nieuwsbericht

Follow-up onderzoek 'Meedoen met ambitie'

Gepubliceerd: 
08 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020

Met deze brief informeert de rekenkamer de gemeenteraad over de invulling die het college heeft gegeven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Meedoen met ambitie’.

Ook wordt de voortgang geschetst op een aantal verbetermaatregelen bij de dienst SZW die eind 2008 zijn geformuleerd, mede naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer naar re-integratie van bijstandsgerechtigden in Den Haag.

Gepubliceerd: 
08 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020