Nieuwsbericht

Decentralisatie jeugdzorg

Gepubliceerd: 
23 september 2014
Laatste wijziging: 
24 januari 2020

De G4 rekenkamers deden onderzoek naar de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg.

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel daarin voorziet. De Rekenkamer concludeert dat het stelsel in opzet kansen biedt, maar zij ziet ook risico’s die de kans op een betere en goedkopere jeugdzorg, zeker de komende jaren, belemmeren. Dit te meer daar bij de gemeente een volledig zicht op deze risico’s en passende maatregelen hoe hier mee om te gaan ontbreekt.

Gelijktijdig hebben de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de (voorbereidingen op de) decentralisatie van de jeugdzorg in hun gemeenten onderzocht. De samenwerking van de 4 rekenkamers heeft geleid tot 2 gezamenlijke producten van de G4 rekenkamers: een brief aan de Tweede Kamer en een brief aan de G4-gemeenteraden.

De rekenkamer heeft een model Monitor Jeugd ontwikkeld. Een grafische interface op internet geeft inzicht in zaken als aantallen jeugdigen per stadsdeel en de inzet van middelen voor verschillende vormen van jeugdhulpverlening. Bekijk de website van Monitor Jeugd.

Loom poppetjes

In het vakblad Sociaal Bestek verscheen begin 2015 een artikel over monitoring met betekenisvolle indicatoren. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven door Mirjam Swarte. Lees het artikel in onderstaande PDF.

Op 2 februari 2015 organiseerden de G4-rekenkamers een werkconferentie jeugdzorg in Den Haag om terug te blikken op het onderzoek decentralisatie jeugdzorg en om aan de hand van stellingen eerste ervaringen van jeugdzorgprofessionals te peilen. Zie voor de uitkomst van de stellingen en discussie hieronder het verslag van de werkconferentie jeugdzorg.

Zie ook

Gepubliceerd: 
23 september 2014
Laatste wijziging: 
24 januari 2020