Nieuwsbericht

Brief van G4-rekenkamers

Gepubliceerd: 
21 juni 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020

De G4-rekenkamers richten zich aan de rijksoverheid naar aanleiding van het gezamenlijk onderzoek naar de aanpak van luchtverontreiniging in de steden. In de brief aan het rijk worden de in het onderzoek geconstateerde problemen die het stedelijk niveau overstijgen onder de aandacht gebracht.

Gepubliceerd: 
21 juni 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020