Nieuwsbericht

Brief navolging Verbonden partijen

Gepubliceerd: 
05 juli 2016
Laatste wijziging: 
24 januari 2020

In antwoord op een vraag van de commissie Bestuur geven wij in onderstaande brief aan of de wijziging van de governancestructuur CV/BV’s Vroondaal in overeenstemming is met het raadsbesluit en in hoeverre de herijkingsrapportage van het college invulling geeft aan het raadsbesluit.

Voorts gaan wij kort in op de structuurwijziging waartoe het college gelijktijdig met de wijziging van de governancestructuur van Vroondaal besloten heeft. Hieronder kunt u de brief downloaden.

Gepubliceerd: 
05 juli 2016
Laatste wijziging: 
24 januari 2020